+46730729391

Blog (swe)

Pontus Orre, photographer

OS dag 5

En titt i OS-parken i Barra där många sporter kommer äga rum och ett reportage om bron som rasade vilket ledde till att två personer dog.  Ni läser med lätthet reportaget här. Dag fem slut.

Pontus OrreComment